1. Vilkår ved kjøp av lisens
   
 

Eier
Eier er den som kjøper lisens på bruk av ArrangeIT. Eier kan fritt benytte lisens til alle sine arrangementer.

Support
Support via telefon eller epost er inkludert i lisenspris.

Videreformidling av lisens
Formidling av lisens til andre eiere er ikke tillatt.

Oppgradering
Oppgradering kommer eier automatisk til gode.

Tekstmeldinger (SMS)
Egen prissetting vil følge vedrørende bruk av SMS.

   
2. Priser
   
  Lisenspris:
 

- kr. 2900 (2320 + mva).

 

- Lisensen gjelder for inneværende år + året etter.

 

- Faktura sendes ca. 2 uker etter bestilling.

   
  Vedlikeholdsavtale:
 

- kr. 625 (500 + mva).

 

- Vedlikeholdsavtale gjelder bruk etter at en lisens er gått ut.

 

- Faktura sendes ut med forfall 30. januar for det året avtalen gjelder.

   
  Eksempel:
 

Det bestilles en lisens på ArrangeIT 01.08.2007 og kjøper betaler kr. 2900.-.

 

Denne lisensen vil vare fram til 31.12.2008.

 

Hvis kjøper ønsker å benytte ArrangeIT i 2009 betales kr. 625.

 

Denne fakturaen sendes ut i januar 2009.

 

Det samme skjer så hvert påfølgende år.

   
  Utviklet av Profixio AS - Næringshagen i Målselv - 9325 Bardufoss